Полезна информация

Фирма Транс Балкани ООД извършва спедиция на товари чрез фериботни линии от (за) страните от ОНД и други държави.

Железопътните фериботи са предназначени за осъществяването на фериботен превоз на вагони, както с междурелсие по европейски стандарт 1435 мм, така и за превоз на вагони с междурелсие по руски стандарт и по стандарта на страните от ОНД 1520 мм.

Железопътният фериботен комплекс се състои от кораби с поставени на палубата железопътни коловози, а също и със специални пристанищни устройства. Вагоните се товарят на кораба по специален мост, който се съединява директно с ферибота.

При осъществяването на фериботен превоз на товари, ние си сътрудничим с:

Фериботен комплекс Варна-Кавказ (Русия)

Фериботен комплекс Варна-Иличевск (Украйна)

Предимствата при използването на железопътни фериботи:

-съкращаване на сроковете на доставка;

-понижаване на разходите за транспортиране;

-намаляване на риска от повреда на товара при претоварване.

Какво представлява претоварването.

При транспортирането на товари от Русия, България, Турция и редица други страни от Европа и Близкия Изток възниква необходимостта да се извърши претоварване от едно транспортно средство на друго. Такава необходимост възниква при морските и речни пристанища, а също на граничните станции за претоварване от вагон с една ширина на междурелсието в два или повече вагона с друга ширина на междурелсието.

Транс Балкани ООД се занимава с организацията по претоварването на товари в пристанища и погранични станции. Една от основните задачи, която стои пред нас по време на процеса на претоварване, е точното съгласуване на действията между всичките му участници.

Прекият вариант за претоварване на товар без използването на склад, т.е. претоварването на различни товари, се извършва по схемата “вагон/вагон”, “вагон/автотранспорт”, “вагон/кораб/контейнер”, “контейнер/кораб/вагон”, “контейнер/кораб/автотранспорт”, “контейнер/кораб/вагон/автотранспорт”.

За фериботен превоз на товари трябва да се направи предварителна заявка. Въз основа на подадените заявки и платени фактури за услуги по превоз на товари се изработва месечен план за количеството вагони за ферибота. Своевременното подаване на заявки предотвратява опасността от възникване на усложнения при превозите.

Освен претоварване, фирма Транс Балкани ООД оказва и следните съпътстващи услуги в пристанищата, а именно:

-услуги по закрепване/обезопасяване на извънгабаритни товари във вагоните;

-поръчка на вагони за товарене в пристанищните гари/станции;

-изготвяне на чертежи, схеми на товарене и обезопасяване на товара и тяхното одобрение от железниците.

-вътрешнопристанищен превоз /Port Forwarding/, приемане и съхранение

-доставка на товара в пристанището на разтоварване с различни видове транспорт;

-осигуряване на вагона /контейнера/автотранспорта в пристанището на разтоварване.

Полезни връзки

INCOTERMS 2010

http://iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/the-incoterms-rules/

БДЖ

http://www.bdz.bg/

Национална компания железопътна инфраструктура

http://www.rail-infra.bg/

Министерство на транспорта

http://www.mtitc.government.bg/

ИА Железопътна администрация

www.iaja.government.bg/

НСБС (Национално сдружение на българските спедитори)

http://nsbs.bg/bg/

АЕБТРИ (Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътища)

http://www.aebtri.com/

Агенция Митници

http://www.customs.bg/

 

Новини

Полезна информация

Фериботни линии от пристанище Варна

Фирма “Транс Балкани” ООД извършва спедиция на товари чрез фериботни линии от (за) страните от ОНД и други държави.

Железопътните фериботи са предназначени  за  осъществяването на фериботен превоз на вагони както с междурелсие по европейски стандарт 1435 мм, така и за превоз на вагони с междурелсие по руски стандарт и по стандарта на страните от ОНД 1520 мм.

виж повече

полезни връзки